Forbedringsforløb

Forbedringsforløb/UKN

Forbedringsforløb/UKN

En af Ungezonens forcer, er kriminalpræventivt arbejde med unge, der udviser kriminalitetstruet adfærd. Derfor, har vi også et tæt samarbejde med Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor vi arbejder ud fra foranstaltninger, der er truffet afgørelse om, i forbindelse med at en ung mellem 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Forbedringsforløbet har til formål at afholde den unge fra en kriminel løbebane, samt at øge den unges udvikling og trivsel. Ydermere, har vi i disse forløb tæt kontakt med myndighedsrådgivere, særligt under kriminalforsorgen, hvor vi støtter den unge i at overholde de sanktioner, der er blevet sat. Dette kan f.eks. være at overholde mødepligt til samtaler med kriminalforsorgen, støtte den unge og familien med at overholde hjemkomsttider, fastholdelse i uddannelsesforløb, inddragelse i foreningslivet mv.
Vi har fokus på at hjælpe den unge med at få øje på egne ressourcer og kompetencer udenfor det kriminelle miljø, og støtter den unge i at forholde sig til det normative samfund på en hensigtsmæssig måde. VI arbejder på at skabe et alternativ samt at ændre den unges narrativ om sig selv og sine omgivelser. Dette skal støtte den unge i at tage ansvar for eget liv, og vælge mål og drømme til, der førhen har synes uden for rækkevidde.

Ungezonens personale har en bred erfaring inden for UKN afgørelser og den forbyggende indsats

Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67