Handicapaflastning til børn og unge

Handicapaflastning jf. Lov om Social Service § 44

Handicapaflastning til børn og unge

Ungezonen tilbyder professionel tilpasset aflastning til familier. Vi forstår at støtte børn og unge med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ungezonen vil tilbyde kompetente socialkonsulenter, der vil kunne aflaste i hjemmet og behovsafdække barnet.
Som forældre til et barn med særlige behov, kan det være svært at nå andre gøremål end at passe og give omsorg til det behovsdækket barn. Vores personale ville kunne aflaste og tilrettelægge dagligdagen ud fra det enkelte barns behov, så eventuelle konflikter ville kunne undgås og forbygges.

Med Ungezonen som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats

Målet med indsatsen

Opgaven for indsatsen er at kunne skabe et frirum for forældrene og de øvrige familiemedlemer til barnet. Når barnet bliver tilknyttet personale fra Ungezonen, vil barnet få mulighed for at udvikle sig personligt. Fokusområderne vil være at barnet på sigt vil få sig et selvstændigt og voksentliv.

Til forældrene

Er dit barn mellem 15-18 år, og har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, så har dit barn krav og er berettiget 15 timers ledsagelse månedligt, som bliver bevilget af den kommune i er bosat i.
Som forældre har i også selv ret til at vælge ledsager.
Hvis i mener at vi kan hjælpe eller i har nogle spørgsmål, så kan i skrive til os på info@ungezonen.dk. Vi kan også hjælpe jer med at søge om at få det bevilget det hos kommunen.

Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67