Paragraf §85

Paragraf §85

Ungezonen tilbyder støtte til 18+ borgere med nedsat fysisk- eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer, og som er bosat i egen bolig. Borgeren har ofte komplekse problemstillinger, og har behov for pædagogisk støtte til at mestre hverdagslivet og opnå sociale og praktiske færdigheder. Indsatsen har til formål at yde en rehabiliterende og forebyggende støtte, der skal motivere borgeren i at opnå mestring, og tager udgangspunkt i at træne borgeren i at benytte sig af egne ressourcer, for at skabe en meningsfuld tilværelse.

Fokusområderne kan være:

Med Ungezonen som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats

Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67