Støttekontaktpersons-ordning

§52 og §76

Paragraf §52

Ungezonen tilbyder støttekontaktforløb til børn og unge med særlige behov, hvad end det bunder i sociale eller familiære problematikker, misbrug, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. Indsatsen igangsættes med fokus på at støtte barnet/den unge i at opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Vores pædagogiske tilgang, tager overordnet udgangspunkt i Lev Vygotskijs teori om zonen for nærmeste udvikling, hvor udvikling og læring foregår i relation og samspil med andre. Dét som barnet/den unge kan med voksenstøtte i dag, kan barnet/den unge selvstændigt i morgen. Vi arbejder med konkrete mål og handleplaner som den barnet/den unge tager aktiv del i.
Typisk, arbejder vi som bindeled, hvor vi har tæt kontakt med familie, sagsbehandlere, skole, klubtilbud eller andre relevante instanser omkring barnet/den unge for bedst muligt at arbejde helhedsorienteret.
Vi har opbygget et bredt netværk af samarbejdspartnere i foreningslivet omkring Storkøbenhavn og bruger dette flittigt som et pædagogisk redskab, hvad end det er styrketræning i det lokale fitnesscenter, thaiboksning, dans mv.

Med Ungezonen som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats

Paragraf §76

Ungezonen tilbyder efterværn med fokus på at støtte den unge i etablering af en selvstændig tilværelse efter endt anbringelse eller forløb med fast kontaktperson. Typisk, støttes den unge i fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse, i at navigere i en hverdag med øget ansvar for eget liv og udvikling, praktiske opgaver mv.
Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67