Støttet samvær

Paragraf §71, stk. 2

Støttet samvær paragraf §71, stk. 2

Hos Ungezonen tilbyder vi støttet samvær efter servicelovens § 71, stk. 2.
Når det er vurderet, at der er behov for en tredje persons tilstedeværelse, i forbindelse med samvær med forældre eller netværk, er vores formål at tilbyde støtte under samværet.
Vores ambition er at støtte det anbragte barn så godt som muligt under en anbringelse, ved at bevare en tæt og solid kontakt med forældre og netværk, og medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.
For at vi bedst kan støtte og vejlede forældrene i god planlægning og struktur for samværet, med udgangspunkt i barnets behov, har vi hos Ungezonen erfaret at det ofte er hensigtsmæssigt, at konsulenten har mulighed for at forberede og evaluere samværet. På den måde, kan man efterfølgende drøfte, hvad der fungerede godt og mindre godt, samt hvad der kunne være behov for at justere i de kommende samvær.
Hos Ungezonen sørger vi for at tilbyde støttet samvær, i de rammer, som vi tænker er de mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Samværet kan findes sted i Ungezonens lokaler, familiens hjem eller på anbringelsesstedet. Vi kan tilbyde et hyggeligt og roligt samværslokale, der kan være med til at skabe en positiv og udviklende samvær.
Målgruppen for denne indsats er anbragte børn og deres familie eller netværk, hvor kommunen har vurderet, at der er behov, for støtte, vejledning og råd under samværet med barnet, og hvor forældrene har givet deres samtykke til kende.

Med Ungezonen som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats

Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67