Erfaring i arbejdet med diagnoser

Vi har mange års erfaring i arbejdet med borgere med forskellige diagnoser, særligt udbredt er autisme, ADHD og personlighedsforstyrrelser.
Hos Ungezonen arbejder vi med et miljøterapeutisk syn på udvikling og lærling, hvor struktur, relation og samfund, i vores overbevisning, er helt centrale dele af udviklingen. Alle forløb er et særligt tilrettelagt forløb ud fra borgerens kompetencer og støttebehov, så vi på den måde skaber den største livskvalitet igennem forståelse, nærvær og værdighed. Desuden har vi fokus på borgerens hverdag, og med de rette værktøjer, skal det så vidt muligt afspejle en ganske normal tilværelse. Vi sætter derudover stor fokus på intervention rundt om borgeren, således at der er et tæt samarbejde med alle relevante aktører og familiemedlemmer.
Helt konkret, arbejder vi med visuelle hjælpemidler, struktur og forudsigelighed ved hjælp af bl.a. skemaer og piktogrammer, Theraplay-forløb, der skal skabe tilknytning, selvregulering, tillid, glæde og engagement hos borgeren og meget mere.

Med Ungezonen som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats

Fysiske Rammer

Indsatsen bevilliges efter §52 eller §85 i Serviceloven og varetages af pædagoger med erfaring inden for området, som sikrer en høj pædagogisk kvalitet. Vi har en bredt multikulturel medarbejderstab, sådan at alle vores indsatser tilpasses ud fra behov for specifikke sprog eller dialekter.
Indsatsen ydes altid efter konkrete aftaler med myndighedsperson (handleplan) enten baseret på Børne/ungdoms- psykiatrisk udredning eller på en BHU (Børne Handicap Udredning), og i samarbejde med familien i forhold til at nå de opstillede mål og delmål i handleplanen.
Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67