Forbyggende indsats

Servicelovens paragraf §11

Forbyggende indsats – Servicelovens paragraf §11

Ungezonen tilbyder rådgivning jf. Servicelovens §11. Indsatsen har til formål at yde en familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Dette kan også indebære rådgivning til vordende forældre, forældre til børn med adfærdsvanskeligheder, nedsat psykisk- eller fysisk funktionsevne samt børn og unge. Problematikkerne kan bl.a. være stigende fravær fra skole, kriminalitet, samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer. Denne indsats bliver typisk brugt når kommunen antager at støtten er relevant i forhold til at løse helt konkrete og afgrænsede problemstillinger, som giver udslag i et særligt støttebehov for hos barnet eller familien. Støtten kan både være midlertidig eller længerevarende.
Træffes der senere afgørelse om igangsættelse af støttekontaktpersonsordning jf. Servicelovens §52 og- eller familiebehandling jf. Servicelovens §52 stk 3. nr, 3 har vi i Ungezonen uddannet socialpædagogisk personale samt uddannede familiebehandlere med bred erfaring i at løfte denne type opgaver. Endvidere vil det kunne være til gavn for familien at indsatsen fortsætter med velkendte ansigter for at skabe tryghed i overgangen til en mere omfattende støtteform. Hertil genforhandles indsatsen mellem myndighedsrådgiver og Ungezonen, sådan at vi sammen kan sikre den enkelte families behov.
Indsatsen vil hovedsaligt finde sted i familiens eget hjem eller i Ungezonens samværslokaler.

Med Ungezonen som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats

Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67