Gruppe Indsats

Gruppe Støttekontaktperson

Denne indsats er rettet mod en gruppe af børn og unge, både piger og drenge med et fælles særligt behov, eller med problematikker, der minder om hinanden. Det kan være unge, der er kriminalitetstruet, har et misbrug eller andre sociale eller familiære problematikker. Det kan være grupper af unge, der i forvejen hænger ud sammen, hvor indsatsen igangsættes med fokus på at støtte hele gruppen i en ressourceorienteret, helhedsorienteret og løsningsfokuseret tilgang gennem bæredygtige strategier, hvor der bliver lagt vægt på fælles og individuelle potentialer. Gruppen af unge vil blive tilknyttet 2-4 konsulenter, der fastholder og motiverer gruppen. Kontaktpersonerne fungerer derudover også som brobyggere mellem de unge og andre aktørerne og har derudover et tæt samarbejde med forældre.

Personale med stærk faglig viden, stærke kompetencer og stor viden inden for området

Gruppe familiebehandling

Ungezonen tilbyder gruppe-familiebehandling, der har til formål at skabe et harmonisk familiemiljø i det enkelte hjem. Indsatsen henvender sig til familier, hvor problemerne minder om hinanden eller hvor børnene i forvejen er tætknyttede. Det kan være at man har et barn med sociale vanskeligheder, misbrug, kriminalitet eller andet. Vi alle kender følelsen af at stå alene eller følelsen af at man måske er den eneste med en vanskelig ung. På denne måde, skabes et rum til at kunne tale og høre andre forældres problematikker, og på den måde også nedlægge det tabu, man som forældre selv har båret rundt på. Gennem denne indsats, bliver der delt viden både fra den tilknyttede familiebehandler til forældre men også fra forældre til forældre, derudover bliver forældrene styrket gennem håndterbare opgaver, samarbejdsøvelser og individuelle øvelser som de også vil profitere af efter forløbet. Med denne indsats arbejdes der på at styrke forældrekompetencer, tillære forældrene redskaber til at ændre samværsformer, ubalancerede magtforhold og styrkelse af familiedynamikken.
Har du spørgsmål?
Ring eller skriv gerne, så svarer vi dig hurtigst muligt:
93 90 96 67